03 Feb

22 grudnia 1990 roku kalendarzowego na Zamku Królewskim na warszawskim rynku Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia presji prezydenckiej Lechowi Wałęsie.

Leave a comment